Poznaj odpowiedzi na kluczowe pytania w zakresie usługi odzyskania myta niemieckiego. Mecenas Tomasz Jaworski odpowiada celem rozwiania wszelkich wątpliwości. Czasu nie zostało już wiele.

- To, że roszczenia będą wypłacane - nie podlega już dyskusji i nie ma co do tego faktu wątpliwości. Po 5 latach procesowania się w sądach niemieckich dla swoich klientów wiem, jak działa ustawodawca niemiecki. Potwierdzają to także moi dotychczasowi partnerzy prawni, z którymi dotąd obsługuję inne roszczenia naszych klientów na terenie Niemiec. U naszych zachodnich sąsiadów prawo nie zmienia się w zależności od sytuacji finansowej obecnego rządu. Kwestia jest tylko taka, ile fizycznie może wynosić wypłata na rzecz każdego ze zgłaszających dziś swoje prawo do roszczenia podmiotów i jaki tryb postępowania okaże się najskuteczniejszy? Tego dziś nie wiemy na pewno - można tylko przewidywać.

1. Czy aby faktycznie roszczenia będą wypłacane ?

2. Jakie są prawdopodobne 2 scenariusze na prognozę zasądzonej ostatecznie wysokości odszkodowania ?

- To tak naprawdę pytanie o algorytm, w oparciu o który niemiecki sąd będzie decydować o ich końcowej wysokości? Otóż moim zdaniem są możliwe 2 scenariusze, w toku których Twoje dzisiejsze decyzje w zakresie zatwierdzanych warunków umowy z kancelarią będą miały ogromne znaczenie w przyszłym roku, jak sąd podejmie już działania.

  • Z początkiem pierwszego półrocza 2021 - po zarejestrowaniu lawiny wniosków przerywających bieg przedawnienia za opłaty dokonane w roku 2017 może się okazać, iż wypracowane zostanie kompromisowe rozwiązanie, na podstawie którego podmioty dobrowolnie będą godzić się na uszczuplone do pewnej wysokości wypłaty w zamian za szybkie zakończenie sprawy, w trybie pozasądowym. Spodziewamy się pierwszych sygnałów na początku 2021 roku.
  • Jednak, z początkiem pierwszego półrocza 2021 może się również okazać, że jedynym skutecznym trybem na odzyskanie nadpłaconego myta jest proces sądowy i wówczas realne koszty dochodzenia roszczenia mogą pochłonąć większość zasądzonej na rzecz Twojej firmy kwoty.

Wbrew pozorom polskie firmy zyskają najwięcej w scenariuszu numer 1, gdyż uchroni je to od konieczności pokrywania kosztów procesów sądowych liczonych przez niemieckie kancelarie, które z pewnością liczone będą w euro. Z mojej perspektywy - lepiej będzie odebrać nieco mniejszą kwotę roszczenia ale dzięki temu - szybciej, bez ponoszenia zbędnych kosztów prowadzenia procesów. Zakładam, ze ustawodawca niemiecki będzie chciał stworzyć opcję na takie właśnie rozwiązanie, gdyż jemu również zagwarantuje ono niższą wartość obsługi wszczętych postępowań.


Scenariusz nr 2 przyniesie co prawda szansę na większą wypłatę, jednak w zależności od tego, jakie dziś warunki premii za sukces kancelarii akceptuje właściciel firmy oraz, czy godzi się na to by obsługa procesu była rozliczana w euro - tyle firma otrzyma na końcu procesu. Niewiele kancelarii mówi o tym wprost - ja tak. Mi nie zależy na tym, aby przyjąć masową ilość zgłoszeń i realizować setkę procesów - bo moja kancelaria działa tu, w Polsce, w konkretnym mieście, regionie, współpracując z konkretnymi ludźmi i ich interes jest dla mnie równie ważny, co mój. Dlatego przygotowana przez nas umowa oraz jej warunki - uważam za najbardziej przejrzyste i bezpieczne dla Twojej firmy.

4. Jak więc zacząć, by niezwłocznie przerwać bieg przedawnienia?

3. Jakie konsekwencje niesie każdy ze scenariuszy dla ostatecznej wysokości roszczenia?

Klikając w podany w link Rejestracji przejdziesz na stronę, na której podasz naszej kancelarii niezbędne do analizy Twojej sprawy dane. Tym samym, rozpoczniesz jednocześnie proces podpisania umowy z kancelarią, na podstawie której zaczniemy drogę odzyskania przez Twoją firmę nadpłaconego myta. Na podstawie wyroku TSUE będzie to kwota pomiędzy 3% a 7% pełnej wartości opłat drogowych, jakie poniosłeś w określonych latach. Po uzupełnieniu załączonego formularza - na podanego maila - otrzymasz wzór umowy z kancelarią wraz z pełnomocnictwem i określonymi warunkami finansowymi naszej współpracy. Formalności dokończysz online odsyłając nam scan podpisanych dokumentów wraz z potwierdzeniem dokonanego przelewu opłaty rejestracyjnej.

Żadna z "poważnych" kancelarii prawnych, która podejmuje się realizacji usługi odzyskania myta nie może dać Ci dziś gwarancji jaka ostatecznie wysokość zostanie zasądzona na rzecz Twojej firmy. Żadna też nie powie Ci, ile dokładnie będzie trwał cały proces. U nas również nie usłyszysz obietnic bez pokrycia. Nie mniej jednak, moje ponad pięcioletnie doświadczenie w zakresie reprezentowania firm transportowych w różnego rodzaju sporach na terenie UE, w tym Niemiec daje mi podstawy sądzić, iż w pesymistycznej wersji proces odzyskania nadpłaconych kwot może potrwać nawet do kilkunastu miesięcy. Oznacza to, że - prócz rzetelności jaką gwarantuję Tobie swoim imieniem i nazwiskiem - oferowane przeze mnie przejrzyste warunki umowy oraz stała - 13% premia od sukcesu dają Twojej firmie realne szanse na to, że po skończonym procesie - otrzymana wypłata będzie w faktycznie atrakcyjnej dla Ciebie wysokości. Nie musisz martwić się o to, czy przypadkiem połowa zasądzonej Twojej firmie kwoty nie będzie należne kancelarii.

Rejestruj Się Teraz

Procedury formalne ograniczyliśmy do niezbędnego minimum, bo wiemy jak jesteś zajęty. W wysłanej umowie otrzymasz przejrzyste warunki finansowe naszej współpracy wraz z informacjami na temat wynagrodzenia kancelarii i zakresu dalszych działań. Najważniejsze dla nas jest to, abyś - po dokończeniu formalności - jak najszybciej dostarczył nam wymagane dokumenty, na podstawie których zaczniemy kompletowanie Twojego wniosku.

Na tle sprawy pilotażowej, która rozpoczęła się w 2013 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w dniu 28 października 2020 r. wydał bardzo istotne orzeczenie. Pozwoliło ono firmom transportowym ze wszystkich krajów odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech w latach od 2017 do 2020, tzw. maut. Na podstawie tego wyroku wszystkim naszym dotychczasowym klientom z branży transportowej pomagamy w przerwaniu biegu przedawnienia poprzez złożenie roszczenia i rozpoczęcie procedury odzyskania niesłusznie nadpłaconych opłat drogowych - myta w latach 2017, 2018, 2019 i 2020 przed stosownymi organami Republiki Federalnej Niemiec.

Okres przedawnienia dla wniosków o zwrot kosztów opłat za przejazd wynosi trzy lata, a zatem roszczenia powstałe w 2017 r. wygasną w dniu 31 grudnia 2020 r. Zalecamy klientom rozpoczęcie procedury dochodzenia swoich roszczeń niezwłocznie, ze względu upływający z końcem roku 2020 termin przedawnienia. Dokonując rejestracji rozpoczynasz proces podpisania umowy z naszą kancelarią celem dokonania analizy formalnej podstaw Twojego roszczenia, na podstawie której skutecznie złożymy w imieniu Twojej firmy wniosek przerywający bieg przedawnienia i rozpoczniemy tym samym konieczną procedurę odzyskania nadpłaconego myta.

5. Jakie znaczenie ma sprawa pilotażowa dla Twoich roszczeń ?

6. Skąd wiem, że warto mi zaufać i że odzyskam dla Twojej firmy wszystko, co tylko będzie do odzyskania?

Rejestruj Się Teraz

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Jaworski, zlecający wykonanie umowy reprezentuje Kancelarię Radcy Prawnego Tomasz Jaworski, ul. Strzałowa 17 R/15, 87-100 Toruń, wpisaną do centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych pod numerami NIP 9562261495 i REGON 380145178. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie organizacji Kancelaria Tomasz Jworski oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera. (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy subskrybcja Kancelaria Tomasz Jaworski – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do naszego Inspektora Ochrony Danych - na adres: jaworski@kancelariajaworski.eu z tematem wiadomości IODO.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Kancelaria Jaworski Tomasz