Rękojmia czy gwarancja? Które narzędzie, kiedy wybrać?


Rękojmia czy gwarancja? Które narzędzie, kiedy wybrać?

Od 1 stycznia 2020 roku osoba kupująca samochód zobowiązana jest do przerejestrowania pojazdu w czasie 30 dni od dokonania zakupu. Przerejestrowanie w terminie pozwoli na uniknięcie kary od 200 do nawet 1000 zł. Taka sama kara zostanie nałożona na sprzedawcę, jeżeli on również nie poinformuje starosty o dokonanej transakcji. Ponadto karę przekraczającą 1000 zł otrzyma każdy kto nie zachowa ciągłości ubezpieczeniowej, tzn. nie wykupi ubezpieczenia OC na zakupiony pojazd. 

Po co o tym wspominam? Otóż  - jak zliczyłem statystyki w kancelarii - z problemem wynikłym po nieprzerejestrowaniu auta na czas zgłasza się do nas co 4 klient. Jak na tak oczywisty zapis prawny - sporo. Jeszcze gorzej natomiast jest w sytuacji, kiedy to co druga sprawa z wadliwym autem ocira się o kwestie źle podpisanych umów kupna/sprzedaży. I do tego chciałabym dziś nawiązać w tym artykule. 

Gdy sprzedaż odbywa się między osobami fizycznymi co do zasady w grę wchodzić będzie standardowa umowa sprzedaży. Tutaj należy pamiętać głownie o uiszczeniu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości sprzedanego pojazdu. Przy zakupie samochodów nowych często mamy do czynienia z umową przedwstępną celem zabezpieczenia późniejszego zawarcia umowy sprzedaży. Z fakturą VAT spotkamy się w przypadku zakupu pojazdu od osoby prowadzącej działalność gospodarczą bądź od osoby prawnej. W przypadku zakupu pojazdu na podstawie faktury jesteśmy zwolnieni z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej. W przypadku zakupu pojazdu z komisu samochodowego można się również spotkać z fakturą VAT marża, która działa na korzyść sprzedającego, ponieważ zobowiązany on jest do zapłąty podatekku jedynie od marży ze sprzedanego pojazdu.

Wspominałem już o tym w innym artykule jednak podkreślę, co najważniejsze gdyż z tego tytułu notuję najczęściej popełniane przez poszkodowanych właścicieli aut błędy. 

Otóż, sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji względem kupującego wyłącznie za wady fizyczne rzeczy, zaś z tytułu rekojmi - zarówno za fizyczne, jak i za prawne. Oznacza to także, że Kupujący może wykonywać prawa wynikające z rękojmi niezależnie od nabytych umową kupna uprawnień gwarancyjnych. W umowie nie powinny się jednak znaleźć zapisy ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi - są niezgodne z prawem i zbyt wiele osób do nas trafia mówiąc potem "nie zauważyłem tego zapisu". Zwróć więc uwagę, czy w umowie sprzedaży nie znajdzie się zapis zwalniający sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Jeżeli tak - skreśl go i zaparafuj. Co do zasady - gwarancji używasz, jak zakupiony samochód wykazuje usterki mechaniczne, nie zaniżające wyraźnie wartości wyjściowej zakupionego pojazdu. Wówczas odstawiasz go do naprawy i Sprzedawca naprawia je na koszt Gwaranta. Jednak, kiedy wykryta wada jest na tyle poważna, że jej naprawa stanowi wartość ponad 30% ceny, jaką zapłaciłeś  - proponuję zasięgnąć opinii niezależnego rzeczoznawcy samochodowego, którego opinia pomoże Ci ustalić z którego rozwiązania jakie daje rękojmia najlepiej skorzystać. Czy z prawa do odstąpienia od zakupu, czy też z roszczeniem do obniżenia ceny. 

W swej poradzie online Gwarancja Czy Rękojmia omawiam to zagadnienie na tyle dokładnie, że wskazuję nie tylko 3 największe różnice i skutki prawne z zastosowania obu form prawnych ale daję Ci także gotowe do zastosowania moje wzory pism prawnych, jakie na codzień z sukcesem używam w kancelarii pomagając innym klientom. Jeżeli problem z Twoim autem jest na początku drogi - skorzystaj z nich a zobaczysz, że samodzielne znalezienie wyjścia wraz z wystosowaniem skutecznego roszczenia nie jest rudne i możesz to zrobić samodzielnie. W toku Porady mówię Ci właśnie, jak to powinieneś zrobić.  

Radca Prawny 

Tomasz Jaworski

.