ZATAJENIE WADY SAMOCHODU PRZEZ SPRZEDAWCĘ


ZATAJENIE WADY SAMOCHODU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

ZATAJENIE WADY SAMOCHODU PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Umyślne zatajenie wady to niestety częsta praktyka stosowana przez sprzedawców. Należy jednak wiedzieć, że takie działanie nie chroni sprzedawcy od odpowiedzialności. Bardzo często okazuje się, że to piękne auto, które widnieje w ogłoszeniu sprzedaży w rzeczywistości okazuje się samochodem, który nie nadaje się do użytku i wymaga kosztownej naprawy. W dzisiejszym artykule dowiecie się jakie konsekwencje dla sprzedawcy niesie świadome ukrycie wady samochodu przy sprzedaży.

CO JEST WADĄ UKRYTĄ SAMOCHODU?

Przez pojęcie wady ukrytej należy rozumieć każdą usterkę samochodu, której nie da się zauważyć na pierwszy rzut oka i o której nie powiedział Ci sprzedawca, a która ma wpływ na wartość lub użyteczność pojazdu.

Wady ukryte możemy podzielić na wady fizyczne i wady prawne. O rodzajach wad samochodu możecie szerzej poczytać na moim blogu w artykule o odstąpieniu od sprzedaży samochodu ze względu na wadę https://www.kancelariajaworski.eu/blog/c6u7h8-odstapienie-od-umowy-sprzedazy-sa

KLAUZULE W UMOWIE SPRZEDAŻY WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Na pewno nie raz zetknęliście się z zapisem w umowie który brzmi „kupujący oświadcza, że stan techniczny pojazdu jest mu znany”, albo „kupujący zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie wnosi do niego uwag”. W przypadku gdy sprzedawca zamieści w umowie taką klauzulę, to w sytuacji gdy zatai wadę, klauzula ta nie wywoła żadnych skutków prawnych i nie będzie blokowała możliwości domagania się naprawy czy zwrotu kosztów bądź odstąpienia od umowy. Podobnie jeśli sprzedawca zamieści w umowie zapis wyłączający rękojmie, który brzmi np. „sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi” albo „strony zgodnie postanawiają, że rękojmia zostaje wyłączona” to w momencie gdy umyślnie zatai wadę, wyłączenie rękojmi będzie bezskuteczne. Dodatkowo gdy sprzedawca zataił wadę podstępnie, to upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi. Ważne jednak, żeby zatajenie wady było podstępne (umyślne i celowe). W związku z powyższym wszelkie w/w zapisy które zostaną wpisane w umowę sprzedaży i podpisane przez kupującego w sytuacji podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę nie będą miały żadnej mocy prawnej. Sprzedawca i tak będzie odpowiadał. Co więcej sprzedawca odpowie również za szkody wyrządzone na skutek wady auta, jak np. koszty lawety.

KONSEKWENCJE DLA SPRZEDAWCY NA GRUNCIE PRAWA KARNEGO

Jeżeli sprzedawca zatai podstępnie wady dotyczące samochodu może ponieść dodatkowo odpowiedzialność karną. Chodzi tu o umyślne działanie sprzedawcy, którego celem jest ukrycie wady i wprowadzenie kupującego w błąd, po to by skłonić go do zawarcia umowy sprzedaży. Czyn taki zagrożony jest karą pozbawienia wolności bowiem zgodnie z art. 286 kodeksu karnego „kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu”. Oczywiście takie oszustwo trzeba będzie udowodnić i wykazać np. że sprzedawca celowo „przekręcił” licznik w samochodzie. Co ważne dla kupującego, w takiej sytuacji gdy sprzedawca dopuszcza się oszustwa, to kupujący nie traci uprawnień z tytułu rękojmi nawet po upływie ustawowych terminów. O terminach związanych z rękojmią przy sprzedaży auta możecie szerzej poczytać na moim blogu https://www.kancelariajaworski.eu/blog/u1i4s4-terminy-dotyczace-dochodzenia-ros.

Jeżeli chciałbyś omówić swoją sprawę lub potrzebujesz pomocy, jestem do Twojej dyspozycji:

Tomasz Jaworski

radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Jaworski

Tel. 660-706-587

e-mail: jaworski@kancelariajaworski.eu

.