Odszkodowania po wypadku samochodowym

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku samochodowym?

Co roku w Polsce dochodzi do kilku tysięcy wypadków i kolizji samochodowych. Z każdym z nich wiążą się określone szkody – od uszkodzonych pojazdów, przez uszczerbki na zdrowiu, aż po śmierć uczestników zdarzenia drogowego. Zawsze w takich okolicznościach – niejednokrotnie tragicznych – ofiarom wypadku należy się odpowiednie odszkodowanie od jego sprawcy. Niestety, dochodzenie odszkodowania nie jest łatwym zadaniem – zwłaszcza wówczas, gdy sprawca wypadku bądź kolizji kwestionuje przebieg zdarzeń czy wysokość żądanego odszkodowania. Jednak nigdy nie należy się poddawać, rezygnując z odzyskania przysługujących należności. Przy odpowiednim wykorzystaniu instrumentów prawnych poszkodowany może uzyskać całą należną mu kwotę. Jak tego dokonać?

Za każdą szkodę należy się odszkodowanie wyrównujące wszelkie straty

Fundamentalną zasadę prawa odszkodowawczego – regulowanego przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego – można wyrazić w prostym sformułowaniu: za każdą szkodę należy się odszkodowanie. Jednak – o ile zasada ta wydaje się wręcz oczywista – jej praktyczne zastosowanie wzbudza szereg trudności. W końcu, aby uzyskać odszkodowanie, należy wykazać wiele różnego rodzaju szczegółowych informacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać winnego – a więc sprawcę szkody, który ponosi winę za jej spowodowanie. Także na gruncie prawa cywilnego – podobnie, jak karnego – może zdarzyć się sytuacja, gdy sprawca po prostu jest niewinny, np. z powodu swojego wieku lub poczytalności. Przy czym poczynienie takich ustaleń wcale nie oznacza braku możliwości otrzymania odszkodowania – trzeba jednak zastosować nieco inny sposób postępowania.

Dalej należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy określonym zdarzeniem, a spowodowaniem szkody. W realiach spraw dotyczących odszkodowań za zdarzenia komunikacyjne chodzi przede wszystkim o wykazanie, że konkretne szkody – na majątku bądź osobie – zostały rzeczywiście spowodowane przez dane zdarzenie, czyli nie istniały wcześniej. Poza tym – można powiedzieć, że niejako w ostatnim kroku – należy precyzyjnie wycenić wartość szkody. Bez spełnienia każdego z tych warunków odszkodowanie po wypadku samochodowym nie wpłynie na konto poszkodowanego.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy – właściwe postępowanie

O odszkodowanie za wypadek samochodowy należy ubiegać się w procedurze, która najczęściej przebiega w dwóch etapach. W pierwszym z nich należy zgłosić stosowne roszczenie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia – a więc do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ten wykupił polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel przeprowadza procedurę likwidacji szkody, której najważniejszym elementem jest wycena szkody i zaproponowanej na jej podstawie odszkodowania.

Jednak poszkodowany w wypadku nie ma obowiązku przyjmować zaproponowanego świadczenia. Jeżeli jego wysokość jest zbyt niska – a niestety często tak się zdarza, zwłaszcza w przypadku poważniejszych zdarzeń – jego prawem jest sporządzenie odwołania, a następnie zainicjowanie sprawy sądowej. I to właśnie przed sądem toczy się drugi etap procedury zmierzającej dla uzyskania odszkodowania.

Sprawa cywilna o odszkodowanie nie różni się za wiele od innych procesów cywilnych. Kluczową kwestią pozostaje przedstawienie wszelkich dowodów na wystąpienie w sprawie omówionych pokrótce powyżej przesłanek, a samo odszkodowanie za wypadek samochodowy zasądzane jest w wyroku kończącym postępowanie. Jednak rzadko kiedy sprawy odszkodowawcze nie są skomplikowane, a jedną z ważniejszych i trudniejszych kwestii w ich ramach jest precyzyjna wycena szkody.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kwota, którą można żądać

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – kwota, jaką można żądać w tego rodzaju przypadkach zależy przede wszystkim od rozmiarów szkody i jej wyceny – musi pokrywać całość strat poszkodowanego. Dlatego po wypadku samochodowym trzeba precyzyjne zewidencjonować wszelkie szkody – zarówno te dotyczące pojazdu, jak i osób biorących udział w zdarzeniu. W tym drugim przypadku trzeba o tym pamiętać tym bardziej, gdy weźmie się pod uwagę, że niejednokrotnie problemy zdrowotne wynikające z wypadku utrzymują się przez długi czas od samego zdarzenia.

Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy może być ból kręgosłupa po wypadku samochodowym. Odszkodowanie wówczas powinno objąć wszelkie koszty leczenia i rehabilitacji. Warto także przemyśleć kwestie możliwości dochodzenia zadośćuczynienia za cierpienia spowodowane uszczerbkiem na zdrowiu. Odszkodowanie po wypadku samochodowym powinno w końcu rekompensować wszelkie straty spowodowane zdarzeniem drogowym.

Z tych względów ustalenie jego wysokości wymaga pomocy specjalisty. Na etapie procedury likwidacji szkody prowadzonej przez ubezpieczyciela jest nim rzeczoznawca,

natomiast przed sądem biegły. Również w tym przypadku poszkodowany nie musi od razu zgadzać się z kalkulacjami przedstawionymi przez biegłego lub rzeczoznawcę. Jeżeli się z nimi nie zgadza, powinien je zakwestionować. Z tego względu, kiedy chodzi o odszkodowanie po wypadku samochodowym kwota świadczenia w dużej mierze może zależeć od aktywności samego poszkodowanego.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym – argumenty

Istotne jest właściwe i w pełni profesjonalne prowadzenie postępowania. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika doświadczonego w sprawach odszkodowawczych, który będzie potrafił przedstawić ubezpieczycielowi, czy sądowi, argumenty – prawne i faktyczne – pozwalające klientowi na uzyskanie jak najwyższego odszkodowania.

Warto pamiętać, że właściwie w każdej sprawie poszkodowany w wypadku bądź kolizji może uzyskać więcej, niż proponuje mu ubezpieczyciel. Dlatego nigdy nie należy rezygnować z dochodzenia swoich praw – w końcu szkody spowodowane zdarzeniem drogowym przeważnie oznaczają poważne straty finansowe. Z tego też względu nie należy wahać się przed oddaniem sprawy do sądu – z pomocą profesjonalnego prawnika, specjalisty od spraw odszkodowawczych, szanse na wygraną są naprawę bardzo duże. Wszystko zależy od właściwego poprowadzenia postępowania i przedstawienia sądowi wszelkich argumentów na rzecz poszkodowanego.

Przygotowanie do procesu odszkodowania za wypadek samochodowy

Istotne jest właściwe przygotowanie się do procesu odszkodowawczego – począwszy od prawidłowego sporządzenia pozwu, poprzez udział we wszystkich czynnościach procesowych. Kluczową kwestią mogą okazać się zastrzeżenia do opinii biegłego sądowego – w końcu stanowi ona dla sądu podstawowy dowód, na którym opiera wysokość zasądzonego odszkodowania. Jeżeli zaś wyrok nie jest satysfakcjonujący, warto sporządzić apelację i przeprowadzić postępowanie odwoławcze. Może się bowiem okazać, że sąd wyższej instancji po prostu dostrzeże wady wyroku i uwzględni zarzuty wskazane w apelacji.

.