Blog - Prawo motoryzacyjne

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Utrata uprawnień z tytułu rękojmi

Przepisy Kodeksu cywilnego nie nakładają na kupującego zasadniczo żadnych obowiązkowych aktów staranności związanych z odbiorem czy też weryfikacją stanu technicznego samochodu.

Inaczej jest natomiast w przypadku obrotu profesjonalnego, czyli sytuacji, w której zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są przedsiębiorcami.

Tym samym utrata uprawnień nie dotyczy sytuacji, w której chociażby jedna ze stron umowy sprzedaży ma status osoby fizycznej.

Czytaj dalej
Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu

Wyłączenie rękojmi przy sprzedaży samochodu

Często w umowach sprzedaży samochodu możemy znaleźć zapis mówiący o wyłączeniu odpowiedzialności sprzedawcy za wady, z tytułu rękojmi. Niestety bardzo często kupujący nie czytają dokładnie umowy dokonując transakcji zakupu samochodu. Dopiero, gdy po jakimś czasie ujawnią się wady samochodu, sięgają do umowy, dogłębnie ją analizując. Wówczas widząc zapis mówiący o wyłączeniu rękojmi pozostają w przekonaniu, że sprzedawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności. Jest to jednak myślenie błędne, bowiem zapis o wyłączeniu rękojmi wcale nie oznacza, że sprzedawca jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności.

Czytaj dalej
Prawo do zatrzymania samochodu po odstąpieniu od umowy

Prawo do zatrzymania samochodu po odstąpieniu od umowy

Co do zasady, po skutecznym odstąpieniu od umowy sprzedaży samochodu, powinien nastąpić jego zwrot do sprzedawcy przy równoczesnym zwrocie zapłaconej kwoty na rzecz kupującego. Wskazuje na to art. 494 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.” oraz art. 496 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „ Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.”

Czytaj dalej
Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z samochodu po odstąpieniu od umowy

W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy kupujący odstępuje od umowy sprzedaży samochodu i zanim zwróci go do sprzedającego nadal z niego korzysta, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji takiego działania. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z bezumownym korzystaniem z samochodu.

Co to w praktyce oznacza?

Czytaj dalej
Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę

Odstąpienie od umowy sprzedaży samochodu ze względu na wadę

Bardzo często, po zakupie samochodu wychodzi na jaw, że posiada on wady. Często również przy umowie sprzedaży samochodu Kupujący podpisuje oświadczenie, że stan techniczny samochodu jest mu znany.

Co zatem możemy zrobić, jeśli kupiliśmy samochód z wadą i podpisaliśmy takie oświadczenie?

Pamiętajmy, że w takiej sytuacji sprzedawcę obowiązuje rękojmia za wady.

Zgodnie z art. 560 § 1 „Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania , jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.”


Czytaj dalej
Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu

Obniżenie ceny w przypadku wady samochodu

Prawo do żądania obniżenia ceny pojazdu z uwagi na jego wadę, to jedno z podstawowych praw kupującego związanych z rękojmią przy umowie sprzedaży samochodu.O uprawnieniu tym mówi nam przepis art. 560§1 i 3 Kodeksu Cywilnego. Pamiętajmy jednak, że przepis ma zastosowanie jeżeli kupujący o wadzie nie wiedział. Bowiem w sytuacji, kiedy kupujący o wadzie wiedział, sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w trybie art. 557§ 1 kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej
Terminy związane z rękojmią przy sprzedaży auta

Terminy związane z rękojmią przy sprzedaży auta

Terminy na zawiadomienie sprzedawcy o wykrytej wadzie pojazdu.

Terminy na dochodzenie roszczeń od sprzedawcy.

Przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży auta.

Czytaj dalej
Rękojmia przy sprzedaży samochodów używanych

Rękojmia przy sprzedaży samochodów używanych

Panie Mecenasie czy ta rękojmia obejmuje również sprzedaż aut używanych?

Bardzo często spotykam się z takim pytaniem.

Odpowiedź na to pytanie co do zasady jest twierdząca.

Niemniej jednak jak to zwykle bywa są wyjątki, o których poniżej.

Czytaj dalej
Proces sądowy z ubezpieczycielem - koszty, procedura sądowa, czas trwania

Proces sądowy z ubezpieczycielem - koszty, procedura sądowa, czas trwania

Panie mecenasie, jak wygląda sprawa sądowa przeciwko zakładowi ubezpieczeń? Ile może potrwać? Czy mamy szansę wygrać? Ile może kosztować taka sprawa? Takie i podobne pytania słyszę niemal każdego tygodnia. Dlatego postanowiłem, że opiszę jak w praktyce wygląda sprawa sądowa przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę należnego odszkodowania za uszkodzone auto.

Czytaj dalej
Proces sądowy ze sprzedawcą samochodu - koszty, procedura sądowa, czas trwania

Proces sądowy ze sprzedawcą samochodu - koszty, procedura sądowa, czas trwania

Kupiłeś auto. Po krótkim czasie użytkowania okazało się, że jest autem powypadkowym lub autem z wadą, która uniemożliwia bezpieczną jazdę a ewentualne koszty usunięcia wady to kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Kontaktujesz się ze sprzedawcą i przedstawiasz mu problem. Sprzedawca lekceważąco odpowiada Ci, że przecież "widziały gały co brały”. Brzmi znajomo? Przeczytaj, co musisz wziąć pod uwagę idąc do sądu z nieuczciwym sprzedawcą auta. 

Czytaj dalej
Kupię auto - czyli jak kupić auto używane bezpiecznie? 8 zasad + case study

Kupię auto - czyli jak kupić auto używane bezpiecznie? 8 zasad + case study

Przegrana sprawa w sądzie z handlarzem auta bo zapomniałeś zrobić zdjęcie oferty auta? Wydałeś 20 tysięcy złotych na nowy samochód i po miesiącu musisz wyłożyć kolejne 5 tys? A może sprzedawca Twojego auta powiedział Ci, że nie obchodzi go wykryta właśnie przez Ciebie wada pojazdu, bo on sprzedał Ci auto używane i teraz to już Twój problem.. Brzmi znajomo? Poznaj 8 zasad, co robić przy zakupie auta by nie władować się na podobną minę.

Czytaj dalej
Rękojmia a gwarancja - 3 kluczowe różnice, skutki prawne + case study

Rękojmia a gwarancja - 3 kluczowe różnice, skutki prawne + case study

Zastanawiasz się, czy warto dopłacić za okres gwarancyjny dłuższy niż pierwsze dwa lata od zakupu auta? Chcesz wiedzieć, jak najlepiej zabezpieczyć się przed koniecznością zapłaty za naprawę wad, o których w chwili zakupu samochodu nie będziesz miał pojęcia a które mogą wystąpić już po zrealizowanej transakcji? A może, masz problem w tej chwili - bo wykryłeś wadę i nie wiesz, z jakim pismem powinieneś zwrócić się do sprzedawcy?

Czytaj dalej
Kiedy i jak napisać wezwanie/oświadczenie do sprzedawcy samochodu?

Kiedy i jak napisać wezwanie/oświadczenie do sprzedawcy samochodu?

Wezwanie Do Zapłaty Do Sprzedawcy Auta stosujesz wówczas, kiedy to po jego zakupie identyfikujesz konkretne wady pojazdu obniżające jego wartość lub które uniemożliwiają Ci jego prawidłowe użytkowanie. Oświadczenie o obniżeniu ceny pojazdu wysyłasz wówczas, kiedy z tytułu stwierdzenia istotnej wady wartość pojazdu została obniżona. Jeżeli z Twojej strony sytuacja wymaga konkretnych działań - oto 2 kroki, które pomogą Ci uzyskać oczekiwany efekt. Co powinno zatem zawierać OŚWIADCZENIE ? WEZWANIE DO SPRZEDAWCY i jak nadać mu skuteczny bieg prawny?

Czytaj dalej
.