ZANIŻENIE CENY SAMOCHODU PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY


ZANIŻENIE CENY SAMOCHODU PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

ZANIŻENIE CENY SAMOCHODU PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY

Coraz częściej kontaktują się z Kancelarią Klienci, którzy zakupili samochód a na umowie sprzedaży została wpisana cena niższa, niż w rzeczywistości zapłacili.

Wpisywanie na umowie sprzedaży, czy też fakturze sprzedaży ceny niższej niż w rzeczywistości, to dość częsta praktyka. W głównej mierze ma na celu obniżenie kwoty należnego podatku, ale nie tylko.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU A OBOWIĄZEK PODATKOWY PO STRONIE KUPUJĄCEGO

W tym miejsc wspomnę, że przy transakcji kupna-sprzedaży samochodu powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) w wysokości 2% ceny rynkowej towaru. Obowiązanym do zapłaty w/w podatku jest kupujący. Podstawę do rozliczenia z urzędem skarbowym stanowi umowa kupna-sprzedaży samochodu. Podatnik zobowiązany do zapłaty podatku musi złożyć deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (od dnia podpisania umowy kupna-sprzedaży). Musi również samodzielnie obliczyć kwotę należnego podatku. Wszelkich formalności należy dopełnić bez wezwania Urzędu Skarbowego. Obowiązek podatkowy nie powstaje jedynie w sytuacji gdy wartość przedmiotu sprzedaży nie przekracza 1000,00 zł. Należy jednak pamiętać, że kupujący nie zapłaci podatku PCC jeśli kupi samochód z komisu samochodowego.

Bardzo często kupujący nie są świadomi tego, że to oni są obowiązani do zapłaty podatku PCC, a sprzedawcy celowo sugerują wpisanie w umowie ceny niższej niż faktyczna, żeby rzekomo uniknąć zapłacenia podatku, do którego zapłaty i tak nie są zobowiązani. Praktyka ta ma na celu wykorzystanie niewiedzy kupujących i ograniczenie ewentualnej odpowiedzialności sprzedawcy, w przypadku ujawnienia wad pojazdu.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU A OBOWIĄZEK PODATKOWY PO STRONIE SPRZEDAWCY

Sprzedający (osoba fizyczna) będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w sytuacji, gdy sprzeda samochód w terminie 6-u miesięcy od daty jego zakupu. Liczą się pełne miesiące zaczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakupie samochodu. W innym przypadku obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy nie powstaje. Podatek od sprzedaży auta w w/w sytuacji wyniesie 12% lub 32%. Należy go rozliczyć w deklaracji PIT-36.

Inaczej sytuacja wygląda gdy sprzedającym jest przedsiębiorca. Będzie on bowiem zobowiązany do wystawienia faktury oraz zapłaty podatku Vat w wysokości 23% i podatku dochodowego.

Często sprzedający przedsiębiorcy celowo nakłaniają do zaniżenia realnej ceny, żeby obniżyć w/w zobowiązania podatkowe.

ZANIŻENIE WARTOŚCI SAMOCHODU A KONSEKWENCJE NA GRUNCIE RĘKOJMI

A zatem co się stanie, kiedy kupimy samochód o zaniżonej wartości na umowie czy fakturze, a  samochód ulegnie awarii bądź ujawni się w nim wada? Konsekwencją będą problemy z reklamacją i dochodzeniem swoich praw przed sądem. W prawidło zawartej transakcji kupna-sprzedaży sprzedawca odpowiada za wady zatajone czy też ukryte samochodu, a kupujący ma prawo dochodzenia swoich praw. W sytuacji gdy kupimy samochód z zaniżoną wartością na umowie czy fakturze, sprzedawca będzie miał nad nami przewagę, a mianowicie w razie chęci zwrotu samochodu lub pokrycia kosztów naprawy, sprzedawca zaoferuje nam kwotę zgodną na umowie sprzedaży, czy fakturze a nie kwotę, którą rzeczywiście zapłaciliśmy. Podobnie w przypadku procesu sądowego, prawdopodobnie odzyskamy jedynie taką kwotę jaka widniała na umowie czy też fakturze. Pamiętajmy, że w tej sytuacji ciężar udowodnienia faktu, będzie spoczywał na kupującym. Najistotniejsze będzie wykazanie, że zapłaciliśmy cenę wyższą niż to wynika z umowy sprzedaży. Warto o tym pamiętać i np. nakłonić sprzedawcę do pokwitowania przyjętej kwoty bądź po prostu wykonać przelew na jego konto.

ZANIŻENIE WARTOŚCI SAMOCHODU A KONSEKWENCJE NA GRUNCIE SKARBOWYM

Podpisując umowę sprzedaży, czy też fakturę o zaniżonej wartości niż rzeczywista, narażamy się na konsekwencje na gruncie karno-skarbowym, bowiem taki proceder stanowi wykroczenie lub przestępstwo skarbowe w zależności od kwoty. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy cena na umowie, czy fakturze znacznie odbiega od wartości rynkowej, urząd ma prawo wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W sytuacji, gdy kupujący się na to nie zgodzi, rzeczywistą wartość musi ustalić powołany przez urząd skarbowy biegły.

PODSUMOWANIE

Decydując się na zakup samochodu zastanów się dobrze, zanim zgodzisz się na wpisanie w umowie, czy też na fakturze kwoty niższej niż rzeczywista. Może to mieć dla Ciebie konsekwencje na gruncie karno-skarbowym ale również będziesz miał problem z dochodzeniem swoich prawa w razie awarii pojazdu czy też ujawnienia wad.

.