Proces sądowy ze sprzedawcą samochodu - koszty, procedura sądowa, czas trwania


Proces sądowy ze sprzedawcą samochodu - koszty, procedura sądowa, czas trwania

Kupiłeś auto. Po krótkim czasie użytkowania okazało się, że jest autem powypadkowym lub autem z wadą, która uniemożliwia bezpieczną jazdę a ewentualne koszty usunięcia wady to kilka do kilkunastu tysięcy złotych. Kontaktujesz się ze sprzedawcą i przedstawiasz mu problem. Sprzedawca lekceważąco odpowiada Ci, że przecież ,,widziały gały co brały”. Z uwagi na poważną wadę pojazdu chcesz oddać samochód i otrzymać zwrot zapłaconej ceny. Osobiście piszesz i wysyłasz pismo do sprzedawcy lub zlecasz to prawnikowi. Pismo nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Zastanawiasz się czy możesz dochodzić swoich prawa przed sądem. Nie wiesz czy masz szansę na wygranie sprawy, nie wiesz co Cię czeka na drodze sądowej, ile czasu potrwa sprawa sądowe oraz jaki to będzie koszt. Brzmi znajomo?

Tak na prawdę nie wiesz nawet,  jakie masz prawa i czego naprawdę możesz domagać się przed sądem. W tym artykule, wskażę Ci na najbardziej istotne procedury związane ze sprawą sądową przeciwko sprzedawcy auta. Liczę, że ten krótki wpis a także mój film na kanale Prawnik W Samochodzie pomogą Ci zrozumieć, z jakimi kosztami wiąże się proces z nieuczciwym sprzedawcą samochodu i gdzie leży haczyk, aby za ów proces w rezultacie jak najmniej zapłacić.

Proces sądowy uruchamia złożenie pozwu do właściwego sądu.

Nie zalecam Ci, abyś w tej sprawie sam pisał pozew i sam występował przed Sądem bez pełnomocnika. W taki przypadku możesz popełnić tak wiele błędów, które doprowadzą do oddalenia powództwa.

Ile będzie kosztować proces przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy samochodu ?

Opłata sądowa od pozwu, którą będziesz musiał zapłacić na właściwy rachunek bankowy Sądu, uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu tj. od kwoty, której będziesz dochodzić przed Sądem.

Poniżej przedstawiam wysokość opłat:

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej: 

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 

2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; 

3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; 

4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; 

5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; 

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Przykład: Kupiłeś auto za 25 000 złotych a następnie odstąpiłeś od umowy i będziesz dochodzić przed Sądem jedynie zwrotu zapłaconej ceny to opłata sądowa od pozwu będzie wynosić 5% od kwoty 25 000 złotych czyli zapłacisz 1 250 złotych.

Pamiętaj, że ciężar dowodu będzie spoczywać na Tobie a nie na sprzedawcy, oznacza to nic innego niż to, że TY, a nie sprzedawca, musisz przedstawić właściwe dowody potwierdzające wadę zakupionego pojazdu.

Nie zapomnij jednak o tym, iż Twoje prawa związane z rękojmią przy sprzedaży będą Ci przysługiwać, jeżeli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

1) samochód ma wadę,

2) wada nie jest efektem zwykłej, przeciętnej eksploatacji pojazdu lub jej istnienie pozostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy,

3) nie wiedzieliśmy o wadzie w momencie dokonywania zakupu pojazdu (wada ukryta samochodu),

4) wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe w momencie jego sprzedaży.

Jeśli wskazane przesłanki zaistniały to możesz dochodzić swoich praw.

Po złożeniu pozwu do właściwego Sądu, Sąd ten bada warunki formalne pozwu, a w przypadku spełnienia wymagań formalnych pozwu, odpis pozwu zostaje wysłany przez Sąd do Twojego przeciwnika tj. do Sprzedawcy.

Dodatkowo musisz pamiętać, iż niemalże zawsze, w tego rodzaju sprawach, Sąd, na Twój wniosek, powoła biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej, który oceni wadę pojazdu.

Sąd nie może wydać wyroku tylko i wyłącznie w oparciu o Twoje twierdzenia zawarte w pozwie.

W takim procesie sądowym sąd powoła biegłego sądowego pod warunkiem, iż zapłacisz tzw. zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego.

Po zapłacie zaliczki Sąd wyśle akt do biegłego celem sporządzenia przez niego opinii.

Biegli sądowi zazwyczaj otrzymują dwa lub trzy miesiące na sporządzenie opinii. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie biegły, który będzie wykonywać opinię odda ją w terminie. Bardzo często zdarza się tak, że biegli sądowi oddają opinię po upływie kolejnych miesięcy od upływu zakreślonego terminu.

Pisząc ten artykuł mam przed sobą opinię biegłego sądowego, z której wynika, iż pojazd zakupiony przez moją Klientkę, Panią Iwonę, jest pojazdem po poważnym wypadku drogowym i nosi ślady wcześniejszych rozległych napraw blacharsko-lakierniczych a przebieg pojazdu podawany przez sprzedawcę w dniu sprzedaży był większy o co najmniej 60.000 km.

Oczywiście sprzedawca zapewniał, iż samochód jest samochodem bezwypadkowym i posiada oryginalny przebieg.

Wróćmy jednak do procesu. Po oddaniu opinii przez biegłego, Sąd doręczy ją Tobie i drugiej stronie, czyli sprzedawcy lub waszym pełnomocnikom, o ile zostali ustanowieni. Do opini będziesz mógł się ustosunkować, na przykład jeżeli opinia nie będzie dla Ciebie korzystna będzie mógł złożyć zastrzeżenia.

W następnej kolejności Sąd powinien wyznaczyć termin rozprawy, który może być już ostatnim terminem a następnie może zostać wydany wyrok. 

Ile sprawa sądowa może potrwać?

Nie mam dla Ciebie najlepszej informacji. Z mojego doświadczenia wynika, że sprawa potrwa ok. 10 miesięcy.. Niemniej jednak Twoja sprawa do uzyskania orzeczenia przed Sądem pierwszej instancji może potrwać nawet 15 miesięcy.

Jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z sądownictwem, to z pewnością zadajesz sobie pytanie dlaczego tak długo to trwa?

Pamiętaj, że Sąd pracuje raczej wolno niż szybko. Każdą czynność, która zostanie wykonana przez Sąd poprzedzają tygodnie a czasami nawet miesiące. Złożenie pozwu do Sądu, nie oznacza, że na drugi dzień Sąd wyśle odpis pozwu do pozwanego sprzedawcy. Podobnie jeżeli chodzi o biegłego. Odesłanie przez biegłego akt sprawy wraz z przedmiotową opinią nie obliguje Sądu do doręczenia jej stronom w terminie niezwłocznym, zwykle może potrwać to nawet kilka tygodni.

Dzięki temu artykułowi, wiesz już ile kosztuje proces sądowy, jakie czynności będzie podejmować Sąd, a także jak długo może potrwać proces.

Jeżeli chciałbyś dopytać o inne szczegóły związane z procesem sądowym pamiętaj, że jestem do Twojej dyspozycji.

.