Kiedy i jak napisać wezwanie/oświadczenie do sprzedawcy samochodu?


Kiedy i jak napisać wezwanie/oświadczenie do sprzedawcy samochodu?

Wezwanie Do Zapłaty Do Sprzedawcy Auta wysyłasz wówczas, kiedy to po jego zakupie identyfikujesz konkretne wady pojazdu obniżające jego wartość lub które uniemożliwiają Ci jego prawidłowe użytkowanie. Wysyłasz je wtedy, kiedy rozpoczęte rozmowy ze sprzedawcą kończą się brakiem porozumienia a sytuacja wymaga z Twojej strony konkretnych działań albo najlepiej - jeszcze zanim poinformujesz słownie sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Dlaczego? 

Właściwe zdefiniowanie roszczenia względem sprzedawcy tak, aby jego spełnienie faktycznie okazało się dla Ciebie jak najbardziej korzystne jest kluczowe dla dalszego działania w zakresie tworzenia wezwania do sprzedawcy. Dlatego od razu, kiedy zidentyfikujesz wadę pojazdu zgłoś się do niezależnego rzeczoznawcy samochodowego o opinię i kosztorys naprawy. Dopiero z takim orężem powinieneś decydować, czy auto chcesz naprawić samodzielnie i wezwać sprzedawcę do pokrycia poniesionych kosztów, czy też lepiej będzie zaczekać z samodzielną naprawą i zażądać od sprzedawcy obniżenia ceny pojazdu. Mamy wiec do wyboru 2 sytuacje, które zdefiniują treść wezwania, z jakim wystąpisz.

W jaki sposób sformułować pismo, w którym zgłosisz swoje roszczenie w stosunku do pojazdu, który okazał się być pojazdem wadliwym mającym na celu obniżenie jego ceny zakupu? 

Jeżeli po dokonanych oględzinach przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego okazuje się, iż auto posiada tzw wadę istotną a koszt jej naprawy znacznie zawyża dokonaną inwestycję zakupu powinieneś rozpatrzyć opcję naprawy tej wady samodzielnie ale dopiero po tym, jak sprzedawca zaakceptuje Twoje roszczenie obniżenia ceny pojazdu i wpłaci oczekiwaną przez Ciebie kwotę na podany w wezwaniu rachunek. 

Poniżej znajdziesz wiec krótki wzór, który może Ci posłużyć w takiej właśnie sytuacji. Pamiętaj, że wszystkie wymienione we wzorze dane osobowe, adresy, numery rejestracyjne i sygnatury mają charakter fikcyjny.

                                                                  Poznań, dnia 12 czerwca 2019 r.

Jan Testowski

Ul. Lwowska 15

00-660 Warszawa

WEZWANIE DO OBNIŻENIA CENY

Szanowny Panie,

W dniu 7 czerwca 2020 r. w Pana komisie samochodowym w Markach nabyłem pojazd marki Ford Mondeo (rok produkcji 2012 nr VIN AXXGA11117100, nr rej. WN 24375) za kwotę 22.000 zł. Po trzech dniach użytkowania okazało się, iż komputer pokładowy jest uszkodzony oraz, że dla dalszego poprawnego użytkowania auta niezbędna jest jego wymiana na nowy. O wadzie tej - w trakcie procesu zakupu -  nie informował mnie Pan ani też nie było o niej wzmianki w ofercie sprzedaży auta. Jednym słowem - nie wiedziałem o niej w momencie zakupu pojazdu.

Wobec powyższego i w związku z faktem wykrycia wady w samochodzie marki Ford Mondeo, wzywam Pana do obniżenia ceny, jaką zapłaciłem w chwili zakupu pojazdu (umowa kupna/sprzedaży z dnia 28 maja 2020 -zał nr 1) o kwotę 4,500 zł. 

Wskazuję, iż zgłaszana Panu wada zakupionego auta została identyfikowana w toku oględzin, jakie zleciłem niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu, którego opinię wraz z kosztorysem jej naprawy załączam do niniejszego wezwania (załącznik nr 2). Rzeczoznawca ten stwierdził bezspornie, iz wykryta wada nosi znamiona na tyle istotnej, że po pierwsze znacznie obniża wartość zakupionego pojazdu a po drugie - ma bezpośredni wpływ na bezpieczne użytkowanie samochodu. Z tego względu, auto stoi aktualnie w warsztacie samochodowym Auto Serwis Marian Kania w Warszawie przy ulicy Puławskiej 14 i czeka na możliwość dokonania naprawy wykrytej wady. 

W związku z powyższym wzywam Pana do niezwłocznej zapłaty na znane Panu konto bankowe kwoty 4.500 zł tytułem obniżenia ceny, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

W przypadku braku zapłaty ww kwoty będę zmuszony skierować sprawę na drogę sądową oraz dochodzić od Pana odszkodowania za dodatkowe koszty wynajęcia auta zastępczego na czas rozwiązania sytuacji. 

Z wyrazami Szacunku

Jan Testowski

Zał nr 1 - Kopia Umowy sprzedaży/kupna samochodu

Zał nr 2 - Kopia opinii Rzeczoznawcy wraz z kosztorysem naprawy.

Pamiętaj, że jeżeli decydujesz się na naprawę auta zanim Twój sprzedawca zdąży zareagować na wysłane wcześniej pismo o obniżeniu ceny - po dokonaniu naprawy zasadnym będzie wystąpienie z roszczeniem zwrotu poniesionych nakładów. To nie jest to samo, które zacytowałe powyżej.  (Pełen wzór wraz z orzecznictwem pobierzesz klikając w któryś z banerów w tekście) Wówczas, od samego początku kiedy to Ty ponosisz wszystkie koszty naprawy - dokładnie dokumentujesz ich zakres oraz dokonywane płatności. Powinieneś zatem zbierać wszystkie kopie faktur potwierdzających zakup części, potrzebnych do naprawy wady (mechanik powinien je dla Ciebie kserować lub w rozliczeniu z Tobą powinien każdą z nich uwzględnić na wystawianej fakturze) oraz dokumentować cały proces rozliczenia pomiędzy Tobą a warsztatem, w którym auto/wykryta wada są naprawiane.

Jeżeli interesuje Cię jakie jeszcze wzory pism prócz wezwań do sprzedawcy znajdziesz w Pakiecie Prawnym Kierowcy, który opracowałem - zapraszam Cię - kliknij teraz w link. Znajdziesz w nim to, co jest konieczne, abyś dobrze zrozumiał materię danego zagadnienia, a w toku swojej wieloletniej kariery zdefiniowałem ich aż ich 13 oraz gotowe do zastosowania narzędzia, czyli i wzory i video instrukcje. 

Tomasz Jaworski

Radca Prawny 

.