Rękojmia za wady - na co uważać przy podpisywaniu umowy?


Rękojmia za wady - na co uważać przy podpisywaniu umowy?

Kupując używany samochód należy zachować rozwagę i dokładność. Podpisanie umowy powinno wiązać się ze sprawdzeniem wszystkich danych poczynając od danych sprzedawcy kończąc na danych odnoszących się do samochodu. Warto przeanalizować postanowienia umowy i sprawdzić czy sprzedawca nie wyłączył w nich swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Należy zadbać także o to, aby cena w umowie zgadzała się z ceną rzeczywiście płaconą, ponieważ w razie ewentualnego skorzystania z prawa do rękojmi i odstąpienia od umowy, sprzedawca zapewne wypłaci Ci kwotę określoną w umowie a nie tą, którą zapłaciłeś faktycznie. Tak, czy inaczej na tym polu występują częste konflikty, które mają swój pozytywny finał dopiero przy stole z prawnikiem w postępowaniu przedsądowym. By uniknąć zaskoczenia, warto sprawdzić również, czy opis samochodu zamieszczony w ogłoszeniu/ofercie odpowiada rzeczywistości - punkt, po punkcie. 

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji względem kupującego za wady fizyczne, jednak z tytułu rękojmi - zarówno za wady fizyczne, jak i prawne. Kupujący może wykonywać prawa wynikające z. rękojmi niezależnie od uprawnień gwarancyjnych. Dlatego, w umowie nie powinny znaleźć się zapisy ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Zwróć więc uwagę, czy w umowie sprzedaży nie znajdują się zapisy zwalniające sprzedawcę z tej odpowiedzialności lub w jakiś sposób ją ograniczające. Ponadto, cena samochodu wpisana do umowy powinna być ceną rzeczywistą oraz nie powinieneś się godzić na zapis, że "kupujący świadomy jest stanu technicznego pojazdu i nie zgłasza zastrzeżeń". Możesz, co najwyżej napisać, iż z dokonanych oględzin zewnętrznych pojazdu wynika, iż zgadza się on z ofertą i wymienić kolejno konkretne elementy, które się zgadzają. 

Poproś także sprzedawcę o udokumentowanie umowy nabycia pojazdu. W chwili, kiedy rodowód Twojego przyszłego samochodu nie podlega zastrzeżeniom - nie powinno to stanowić większego problemu dla Sprzedawcy, a Ty zyskasz dodatkowe potwierdzenie co do jakości samochodu. 

Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowej wiedzy z zakresu rozwiązań rękojmi lub gwarancji, tego kiedy które rozwiązanie najlepiej stosować i jak dokonać właściwego wyboru - odsyłam Cię do Porady Online Rękojmia Czy Gwarancja. Opracowałem ten produkt edukacyjny w taki sposób, że za ułamek ofertowej ceny spotkania ze mną otrzymujesz nie tylko praktycznie ujętą, potrzebną wiedzą ale co najważniejsze - gotowe do zastosowania wzory pism oraz instrukcje ich poprawnego uzupełnienia. To 40 min, po których nie tylko dowiesz się wszystkiego, co jest kluczowe w tym obszarze ale będzie też wiedział, jak należy zareagować i zrobisz to. Skutecznie. 

Radca Prawny

Tomasz Jaworski

.